LOADING

Actualidade

Apróbase a Estratexia de Economía Social

O Consello de Ministros vén de aprobar a primeira Estratexia Nacional de Economía Social 2017-2020, que xira ao redor de 11 eixos e que pretende promover a economía social para que o sector lidere a innovación fronte aos cambios emerxentes. 

A súa redacción estivo coordinada polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social incorporando propostas de todos os ministerios, comunidades autónomas, entidades locais, organizacións empresariais e sindicais, así como as de entidades representativas do sector. 

Galician

O proxecto LACES celebra unha xornada de Networking con entidades de economía social e empresa 4.0

O obxectivo do proxecto LACES, “Laboratorios de apoio á creación de emprego e empresas de economía social”, enmárcase dentro do Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. O proxecto LACES ten como fin último contribuír ao fomento da economía social na Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal para conseguir un salto cuantitativo na competitividade e impulso de proxectos empresariais de economía social no espazo transfronteirizo.

Galician

Entrevista a Esther Sobral, directora e socia traballadora do Conservatorio Histórico de Santiago

“A cooperación a través da música é unha das nosas razóns de ser”

Recoñecido pola Xunta de Galicia con dous premios ao seu labor a prol do cooperativismo, o Conservatorio Histórico de Santiago leva desde 2005 impulsando pioneiros programas didácticos coa música como eixo central, algúns deles de gran éxito como o popular “Cooperación, Música, Acción” ou SONSeBEBÉS”, que tivo unha grande repercusión mediática. Conversamos coa súa directora sobre a traxectoria e proxectos do centro.

Galician

A economía social e outros 5 modelos alternativos á economía de mercado

A economía de mercado tal e como a coñecíamos está sufrindo unha transformación cara á procura de modelos económicos alternativos vinculados á sustentabilidade económica, ambiental e social. Así agromaron propostas como a economía colaborativa, a economía verde ou a economía do ben común, modelos moitas veces identificados coa economía social polos seus compoñentes máis humanos, máis solidarios e máis colaborativos, pero en moitos outros son modelos económicos totalmente opostos aos principios e valores que persegue a economía social.

Galician

Páxinas