LOADING

Actualidade

Maite Cancelo Márquez, directora do CECOOP

“Os procesos de unión de cooperativas son moi beneficiosos e non teñen por que supoñer a perda da identidade dos seus integrantes”

Recentemente nomeada directora do CECOOP, Maite Cancelo conversa coa Rede Eusumo sobre as novidades na investigación no eido da economía social en Galicia, ademais de abordar a realidade dos procesos de integración nas cooperativas da nosa comunidade. Neste entrevista, tamén pon de manifesto a importancia da comunicación e de Internet no impulso dos proxectos empresariais que agroman no sector.

Galician

Envoltas pola economía social

A que nos referimos cando falamos de economía social? O primeiro que nos vén á cabeza cando escoitamos o termo é unha amálgama de conceptos como ética, equidade, autonomía, democracia, cooperación... pero non acabamos de concretar unha idea ben clara e precisa de que é iso da economía social. O descoñecemento do termo implica, por extensión, o descoñecemento dos tipos de empresas e entidades que forman parte del.

Galician

Páxinas