LOADING

Actualidade

Xa podedes presentar a vosa proposta para para participar no Certame de cooperativismo no ensino

A Consellería de Economía, Emprego e Industria ven de publicar as bases reguladoras do Certame de Cooperativismo no ensino.

O obxectivo deste programa é difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.

Establécense as seguintes modalidades de participación:

Galician

Xa está aberta a convocatoria para participar nos Premios á cooperación 2018

A Consellería de Economía, Emprego e Industria ven de publicar as bases reguladoras dos Premios á Cooperación 2018.

O obxectivo deste programa é fomentar e difundir o cooperativismo,os seus principios e valores, así como recompensar publicamente o labor que as cooperativas veñen realizando a prol do desenvolvemento do movemento cooperativo na Comunidade autónoma galega

Os premios establecidos distinguen as seguintes categorías:

Galician

Publícanse as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras

A Consellería de Economía, Emprego e Industria ven de publicar as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras.

O obxectivo deste programa é promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, previamente cualificadas no rexistro administrativo de Galicia.

Galician

Apróbase a Estratexia de Economía Social

O Consello de Ministros vén de aprobar a primeira Estratexia Nacional de Economía Social 2017-2020, que xira ao redor de 11 eixos e que pretende promover a economía social para que o sector lidere a innovación fronte aos cambios emerxentes. 

A súa redacción estivo coordinada polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social incorporando propostas de todos os ministerios, comunidades autónomas, entidades locais, organizacións empresariais e sindicais, así como as de entidades representativas do sector. 

Galician

Páxinas