LOADING

publicacións

NOVO MANUAL DE RSE PARA A ECONOMÍA SOCIAL

Xa está dispoñible o novo manual de RSE para a Economía Social presentado onte na Cidade da Cultura en Santiago, nun acto inaugurado pola Secretaria Xeral de Emprego, Covadonga Toca Carús.

O Manual de RSE en entidades de economía social elaborado pola Xunta de Galicia que ten como obxectivo facilitar a comprensión dos principais estándares e referencias en materia de RSE, axudando á posta en marcha de actuacións responsables e estratexicamente competitivas por parte das entidades que conforman o sector da economía social en Galicia.

7 factores clave e beneficios do plan de negocio cooperativo

O plan de empresa (tamén denominado plan de viabilidade, plan de negocio, memoria do proxecto...) é un documento que identifica, describe e valora as posibilidades técnicas e económicas do proxecto empresarial. Este documento, imprescindible para a posta en marcha dunha empresa, recolle, ademais, todos os aspectos e os elementos necesarios para facer realidade o proxecto.

Informe de resultados 2015 da Rede Eusumo

  • A Rede Eusumo conta xa con 74 entidades asociadas no que é o seu cuarto ano de funcionamento.
  • No marco da Rede Eusumo constituíronse 114 empresas de economía social, 39 delas creadas no ano 2015.
  • A través da Rede Eusumo obtiveron titorización e asesoramento personalizado en materia de cooperativismo e economía social máis de 572 grupos promotores (149 grupos no 2015), o que supón un total de máis de 2189 persoas implicadas (518 persoas titorizadas no ano 2015).

O programa ICoopera presenta a "Guía de recomendacións na I+D+i e TIC nas cooperativas galegas"

Hai un interese manifesto das cooperativas galegas en todo o relativo á innovación e ás tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) porque son conscientes de que representan dous elementos competitivos fundamentais.

O mundo é un contorno en constante cambio -no ámbito social, tecnolóxico, cultural, etc.- e as cooperativas galegas non son alleas a el, de xeito que innovación e as TIC constitúen uns factores distintivos de cara a participar no mercado.

Páginas