LOADING

Xornadas

Xornada "Emprender baixo a fórmula cooperativa. Agricultura ecolóxica" en Dodro

A Dirección de Traballo e Economía social da Consellería de Traballo e Benestar, a través da Rede Eusumo, continúa apostando pola fórmula cooperativa como modelo empresarial máis axeitado para emprender nos momentos actuais.

Durante esta xornada informarase sobre os servizos que a Rede Eusumo pon a disposición do público, dirixidos principalmente a informar, asesorar e formar en materia de cooperativismo a grupos de emprendedores e cooperativas existentes.

Páginas