LOADING

Xornadas

XORNADA SOBRE CREACIÓN DE EMPREGO E RIQUEZA MEDIANTE O USO COOPERATIVO DO MONTE COMUNAL

Dende a Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA, no marco da Rede Eusumo impulsada pola Subdirección Xeral de Economía Social da Consellería de Economía, Emprego e Industria, se convoca aos Presidentes e Representantes dos Montes Veciñais en Man Común (MVMC) a unha Xornada sobre Creación de Emprego e Riqueza mediante o Uso Cooperativo do Monte Comunal, que se celebrará o vindeiro Venres 28 de abril no Concello de O Barco de Valdeorras. Salón de Actos del Edificio Multiusos. Pz. Do Concello 1.

 

DIVULGACIÓN DO EMPRENDEMENTO E DE EXPERIENCIAS COOPERATIVAS COMO MODELO DE ÉXITO NOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (AGACA)

Centro: IES PONTEPEDRIÑA-Rúa Amor Ruibal, nº 28 Santiago de Compostela
Datas: 05 de abril 2017
Horario: 9:00 a 14:00
Lugar visita: Centro da Rede Esumo FUNDACION FEIRACO. Ponte Maceira. Ames

Centro:IES MARIA AUXILIADORA (Lugo)
Datas: 6 de abril 2017
Horario: 9:00 a 14:00
Lugar visita: Centro da Rede Esumo FUNDACION TERRA DE TRASANCOS - COOPERATIVA O VAL. Vilacornelle, s/n. Estrada C116 - Km 5,5 - O Val

Fomento do espírito emprendedor cooperativo na escola

Programa: Motivacións e barreiras a hora de emprender, triángulo do éxito, fontes de ideas, planificación empresarial, formas xurídicas en especial as empresas de economía social, axudas e subvencións, exemplos de casos de éxito e plan de negocio.

Data de inicio e remate: 24 de Marzo de 2017

Horario: 10:00 a 14:00 horas

Enderezo lugar impartición:  Cámara de Comercio e Industria de Ourense, Avda. Habana nº 30 bis- 32003-Ourense

Dinamización e fomento do espíritu emprendedor cooperativo no eido educativo. (Cámara de Comercio Santiago)

A Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela, pon en marcha o calendario de actividades para a Dinamización e fomento do espírito emprendedor cooperativo non eido educativo para o ano 2017.

Ao tratarse de xornadas de dúas horas de duración non hai unha planificación temporal, como tal, pola brevidade da mesma. Nembargantes, á efectos orientativos, pode consultarse aquí

 

 

Páginas