LOADING

Asesoría Virtual

A través da sección Cooperativismo e Economía Social do Portal de emprego (http://emprego.ceei.xunta.gal) pode acceder ás asesorías virtuais onde atopará información sobre os procedementos administrativos relacionados co Rexistro de Cooperativas de Galicia, o Rexistro de Sociedades Laborais de Galicia e o Rexistro de Centros Especiais de Emprego de Galicia.

Asesoría virtual cooperativas

Asesoría virtual sociedades laborais

Asesoría virtual centros especiais de emprego