Asesoramento para emprendedores en cooperativismo e economía social

A segunda edición do curso de asesoramento a emprendedores en cooperativismo e economía social terá lugar la Confederación de Empresarios da Coruña. A acción formativa é de modalidade mixta  e terá unha duración de 60 horas.

CONTIDOS 

 • A figura do emprendedor: actitudes e aptitudes para emprender
 • As distintas modalidades de emprendemento
 • A importancia do modelo de economía social como alternativa para o desenvolvemento económico da sociedade galega
 • Metodoloxías de traballo para cada momento do proceso de asesoramento e para os distintos colectivos: charlas, obradoiros, técnicas grupais, asesoramento individual
 • Pautas para entrenar nas habilidades sociais más relevantes para el desenvolvemento satisfactorio da actividade cooperativa: comunicación, traballo en equipo, habilidades negociadoras, liderazgo.
 • Técnicas para detectar máis e mellores oportunidades de negocio así como de evalúalas de forma rápida e eficaz
 • Pautas para a descrición da idea de negocio e o produto.
 • Estructura e fundamentos dunha empresa de economía social e análisis dos distintos modelos
 • Trámites para a posta en marcha das cooperativas e sociedades laborais
 •  Intercambio de coñecementos e experiencias sobre recursos e ferramentas dispoñibles para a creación de unha cooperativa ou sociedade laboral: plans europeos, axudas da administración, asociacións de cooperativas…
 •  Elaboración un plan de traballo baseado en,polo  menos un dos eixos plantexados nos fins da acción formativa e que comtemple alguns dos aspectos tratados nos contidos do curso

 

 METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO

 Cada acción formativa ten un  total de 60 horas de duración en modalidad mixta: módulos online a través de una plataforma de teleformación e dúas sesións presenciais.

- Na plataforma de teleformación encontramos os contidos do curso que se estructurarán en unidades o final das cales se plantexan  unha serie de actividades para fixar os contidos e para proporcionar feedback sobre o proceso.

 -Ademáis os participantes dispondrán asi dunha ferramenta de consulta tanto da dinámica da acción (calendario,avaliacións…) como dos recursos e materiais para a actividades.

  -O titor/formador proporcionará apoio mediante tutorías personalizadas, contacto telefónico e por correo electrónico, video conferencias, chats etc e publicacións de documentos complemntarios se fose necesario.

 -Ademáis interésanos fomentar a cooperación e o traballo en equipo dos participantes, polo que se facilitará a comunicación entre eles mediante chats, traballos na nube ou  reunions nas instalacións da asociación.

Data de inicio: 13 de setembro. Acceso a plataforma

Primeira sesión presencial 19 de setembro ás 16.00-19.00

Segunda sesión presencial 27 de setembro ás 16.00-19.00

Data fin: 28 de setembro 

Plataforma de teleformación aberta 24 horas durante estas datas para que os alumnos realicen as 54 horas de formación restantes

Enderezo e lugar de impartición:
Confederación de Empresarios de A Coruña
Plaza de Luis Seoane 1,Torre 1 Entreplanta, 15.008 A Coruña

Martes, 13 September, 2016 - 04:00 to Mércores, 28 September, 2016 - 10:00

Compartir