LOADING

Calquera persoa interesada pode atopar neste catálogo información sobre as entidades que actualmente forman parte da economía social de Galicia:

  • cooperativas
  • sociedades laborais
  • centros especiais de emprego
  • empresas de inserción
  • mutualidades
  • confrarías de pescadores
  • sociedades agrarias de transformación
  • comunidades e mancomunidades de montes en man común
  • e asociacións e fundacións con actividade económica

Ademáis dos datos básicos proporcionados polos diferentes rexistros autonómicos, as propias entidades incluídas no catálogo poden engadir e actualizar os seus datos de contacto, comerciais e de actividade, para favorecer a súa visualización e promover as relacións entre entidades.

O Catálogo galego de entidades da economía social está regulado na Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia. A súa xestión correspóndelle á Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia.

   

 

CONTACTA COA REDE EUSUMO

Edif. Admin. San Lázaro, baixo 15781
Santiago de Compostela