Dinamización e fomento do espíritu emprendedor cooperativo no eido educativo. (Cámara de Comercio Santiago)

A Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela, pon en marcha o calendario de actividades para a Dinamización e fomento do espírito emprendedor cooperativo non eido educativo para o ano 2017.

Ao tratarse de xornadas de dúas horas de duración non hai unha planificación temporal, como tal, pola brevidade da mesma. Nembargantes, á efectos orientativos, pode consultarse aquí

 

 

Xoves, 23 March, 2017 - 05:45 to Xoves, 27 April, 2017 - 09:15

Compartir