Formación para o afortalamento e consolidación empresarial das cooperativas galegas: Planificación

"Formación para o afortalamento e consolidación empresarial das cooperativas galegas: Planificación"

 

Organiza: SINERXIA

Obxectivos:
- Atender as necesidades formativas específicas nos ámbitos da xestión interna e planeamento empresarial das cooperativas e sociedades laborais.
- Implementar un modelo flexible de programación e execución das accións formativas acorde á dispoñibilidade, proximidade e
necesidades da/s cooperativa/s demandantes.
- Potenciar o coñecemento mutuo das organizacións de economía social e as súas redes, a nivel sectorial, intersectorial e xeográfico.
- Favorecer a formación presencial, práctica e participativa das temáticas demandadas dentro da área ofertada.
- Facer seguimento da implementación nas organizacións participantes das propostas realizadas nas accións formativas.

Datas: 10 e 23 de xuño; 17 de xullo

Lugar: Deputación de Pontevedra. Avda. Montero Ríos s/n. 36001 PONTEVEDRA

HORARIO: De 09.00 a 14.00 h (agás a primeira sesión, (de 16.00 a 21.00 h)

 

 

Localización : Deputación de Pontevedra. Avda. Montero Ríos s/n. 36001 PONTEVEDRA
Contacto : Sinerxia: 986 896 526 / 986 862 887; sinerxia@sinerxia.org
Venres, 17 July, 2015 - 03:00 to 08:00

Compartir