Plan de Acción Europeo de fomento da Economía Social

Recentemente a Confederación Europea de Economía Social ‘Social  Economy  Europe’ ( SEE) presentou un documento que recolle unha batería de medidas e accións que poderían servir de base para a elaboración dun Plan de Acción Europeo para as empresas e entidades da Economía Social.

Plan de Acción Europeo de fomento da Economía Social

O documento recolle a definición do Consello da Unión Europea sobre a Economía Social como "o motor clave do desenvolvemento económico e social en Europa"; Así mesmo, o último estudo do Comité Económico e Social Europeo (CESAMENTO) e CIRIEC sobre “A evolución recente da Economía Social en Europa”, contabiliza en 2,8 millóns as empresas e entidades da Economía Social, dando emprego a 13,6 millóns de persoas.

A Economía Social engloba a unha pluralidade de empresas e entidades como as cooperativas, mutuas, asociacións, fundacións, empresas sociais e institucións paritarias de protección social, que comparten principios, valores e características como a primacía da persoa e do obxecto social sobre o capital, unha  gobernanza democrática ou a reinversión da maioría dos excedentes/beneficios que se destinan a obxectivos de desenvolvemento sustentable, de interese para os membros e de interese xeral.

O establecemento dun Plan de Acción Europeo de fomento da Economía Social é un elemento crave para executar unha estratexia que incorpore sistematicamente á Economía Social na axenda e políticas de desenvolvemento socioeconómico da Unión Europea. En liña con esta formulación, a proposta do Plan baséase nos seguintes grandes obxectivos:

  • Recoñecer á Economía Social como un actor transversal das principais políticas de desenvolvemento socioeconómico da Unión Europea
  • Promover a converxencia e a acción coordinada das diferentes Administracións involucradas no fomento da Economía Social
  • Xerar unha contorna de fomento e de desenvolvemento da Economía Social que incremente a súa contribución aos obxectivos e prioridades da Unión.

A súa vez, a proposta do Plan abarca 20 medidas e 64 accións, estruturadas ao redor de 7 grandes alicerces:

1. Establecer unha concepción común de empresa de Economía Social na UE
2. Incrementar a visibilidade das empresas e entidades da Economía Social e dos seus valores e modelos empresariais
3. Medir e avaliar a realidade da Economía Social e a súa contribución efectiva ao desenvolvemento socioeconómico da UE
4. Construír un ecosistema favorable para o desenvolvemento das empresas e entidades de Economía Social, que apoie o seu crecemento e acceso ao financiamento, o establecemento dun necesario marco lexislativo e que ademais lles permita operar a nivel  transnacional no mercado único
5. Incrementar a incorporación da Economía Social nos fondos e programas da UE, como o  FEDER,  FSE plus e os Fondos de Cohesión
6. Reforzar a Economía Social na axenda exterior da Unión Europea e
7. Consolidar e reforzar o diálogo permanente e estruturado entre as Institucións Europeas e a Economía Social

Se desexa compltar a información acceda ao contido da noticia a través da seguinte ligazón:

http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=4069

 

Luns, 26 November, 2018 - 10:00

Compartir