Plan de divulgación “O modelo cooperativo como ferramenta para fixar riqueza no rural” - Tordoia

Título: Plan de divulgación “O modelo cooperativo como ferramenta para fixar riqueza no rural”

Descrición: Nesta Xornada, os expertos explicarán aos presentes como activar posibles recursos dispoñibles nas cooperativas. Explotación de recursos nos que se require investimento, man de obra, organización e planificación. Son recursos que están sen aproveitar, e para os que a fórmula cooperativa pode ser moi axeitada para facer investimentos e xerar actividade.

Lugar: CASA DA CULTURA Pontepedra- Cabaleiros, Tordoia (A Coruña)

Datas: 17/04/18

Horario: De 9:00 a 14:45 horas

Programa da xornada

Esta actividade enmárcase no programa de actuación de 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía socialque conta con financiamento do Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Martes, 17 April, 2018 - 09:00 to 14:45

Compartir