PROGRAMA DE DINAMIZACION DO COOPERATIVISMO NUN SECTOR POTENCIAL

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS SINERXIA

 

DÍPTICO

 

Obxectivos:

-Detectar e priorizar sectores con potencialidade para o desenvolvemento cooperativo no ámbito local – comarcal obxecto de intervención.

-Coñecer a realidade específica do sector elixido no devandito ámbito territorial.

-Procurar modelos alternativos para a dinamización do sector.

-Divulgar e acadar o emprego da fórmula cooperativa como medio para potenciar e consolidar o seu desenvolvemento a medio prazo.

 

Duración / acción: Acción de ata 20 horas adaptabéis en función das necesidades de cada solicitante.

 

Sector Asesoría / Consultoría

Localización : Deputación de Pontevedra, SINERXIA e APE Galicia 
Contacto : Teléf : 986896526 986862887 Fax : 986896525 sinerxia@sinerxia.org www.sinerxia.org
Xoves, 12 February, 2015 - 02:30 to 06:30

Compartir