PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA O AFORTALAMENTO E CONSOLIDACION EMPRESARIAL DAS COOPERATIVAS GALEGAS E AS SÚAS REDES

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS SINERXIA

 

DÍPTICO

 

Obxectivos:

-Atender as necesidades formativas específicas nos ámbitos da xestión interna e planeamento empresarial das cooperativas e sociedades laborais.

-Implementar un modelo flexible de programación e execución das accións formativas acorde á dispoñibilidade, proximidade e necesidades da/s cooperativa/s demandantes.

-Potenciar o coñecemento mutuo das organizacións de economía social e as súas redes, a nivel sectorial, intersectorial e xeográfico.

-Favorecer a formación presencial, práctica e participativa das temáticas demandadas dentro da área ofertada.

-Facer seguimento da implementación nas organizacións participantes das propostas realizadas nas accións formativas.

 

Duración / acción: Acción de ata 20 horas adaptabéis ás necesidades de cada solicitante.

 

Do 5 de febreiro ao 29 de abril de 2015: Previsto 5 e 26 febreiro; 10 marzo; 8 e 29 abril

 

Localización : Cámara de Comercio de Vigo, Deputación de Pontevedra e SINERXIA. 
Contacto : SINERXIA Teléf : 986 896 526 986 862 887 Fax : 986 896 525 sinerxia@sinerxia.org www.sinerxia.org
Xoves, 5 February, 2015 - 09:00 to 13:00

Compartir