PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA O AFORTALAMENTO E CONSOLIDACION EMPRESARIAL DAS COOPERATIVAS GALEGAS E AS SÚAS REDES

Federación de Cooperativas SINERXIA

 

DÍPTICO

 

Obxectivos:

-Atender as necesidades formativas específicas nos ámbitos da xestión interna e planeamento  mpresarial das cooperativas e sociedades laborais.

-Implementar un modelo flexible de programación e execución das accións formativas acorde á dispoñibilidade, proximidade e necesidades da/s cooperativa/s demandantes.

-Potenciar o coñecemento mutuo das organizacións de economía social e as súas redes, a nivel sectorial, intersectorial e xeográfico.

-Favorecer a formación presencial, práctica e participativa das temáticas demandadas dentro da área ofertada.

-Facer seguimento da implementación nas organizacións participantes das propostas realizadas nas accións formativas.

 

Temática:

Comercialización

Duración / acción:

Acción de ata 20 horas adaptabéis ás necesidades de cada solicitante.

Datas:

Do 19 de marzo ao 29 de xuño de 2015: Previsto 19 marzo; 16 abril; 12 maio; 11 e 29 de xuño

HORARIO:

De 09:30 a 13.30 h

Centro:

UGACOTA. R/ Hórreo, 104 baixo esquerda. 15701 SANTIAGO (A Coruña)

USC. Campus Universitario. 15782  SANTIAGO (A Coruña)

Xoves, 19 March, 2015 - 02:00 to 06:30

Compartir