PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA O AFORTALAMENTO E CONSOLIDACION EMPRESARIAL DAS COOPERATIVAS GALEGAS E AS SÚAS REDES

Federación de Cooperativas SINERXIA
REDE EUSUMO 2015

Obxectivos:
- Atender as necesidades formativas específicas nos ámbitos da xestión interna e planeamento empresarial das cooperativas e
sociedades laborais.
- Implementar un modelo flexible de programación e execución das accións formativas acorde á dispoñibilidade, proximidade e
necesidades da/s cooperativa/s demandantes.
- Potenciar o coñecemento mutuo das organizacións de economía social e as súas redes, a nivel sectorial, intersectorial e xeográfico.
- Favorecer a formación presencial, práctica e participativa das temáticas demandadas dentro da área ofertada.
- Facer seguimento da implementación nas organizacións participantes das propostas realizadas nas accións formativas.

Duración / acción:

Acción de ata 20 horas adaptabéis ás necesidades de cada solicitante.

DATA: 17 de xullo de 2015
HORARIO: De 10.00 a 14.00 h

Localización : Deputación de Pontevedra. Avda. Montero Ríos s/n. 36001 PONTEVEDRA
Contacto : Sinerxia: 986 896 526 / 986 862 887; sinerxia@sinerxia.org

DOCENTES:

  • Ramón Carmelo Rodríguez Padín
  • Pilar López Alves de Amorín
  • Juan Gómez Cabo            
Venres, 17 July, 2015 - 12:30

Compartir