LOADING

Que é a economía social?

A Economía Social

As cooperativas, xunto con outras entidades entre as que se atopan as sociedades laborais e os centros especiais de emprego, integran a denominada economía social. Esta economía é entendida como o conxunto de actividades económicas e empresariais, que no ámbito privado levan a cabo aquelas entidades que perseguen ben o interese colectivo dos seus integrantes ou ben o interese xeral económico ou social, ou ambos.

A propiedade está en mans do colectivo das persoas traballadoras e socias, os que polo tanto asumen todo o protagonismo na toma de decisións e na marcha da actividade que desenvolven. O papel central que asumen as persoas traballadoras e socias outorga a estas empresas unha serie de características moi particulares e valiosas, que en especial son adecuadas para atender diversas demandas, inquietudes e problemáticas do mundo actual, ligadas aos profundos e rápidos cambios que está experimentando o conxunto da sociedade e a economía.

A economía social fundaméntanse nun conxunto de valores orientados a fins sociais:

 • primacía das persoas e do fin social sobre o capital
   
 • as persoas traballadoras e socias convértense en protagonistas da marcha da empresa, procúrase un emprego estable e de calidade 
   
 • promociónase a solidaridade interna e coa sociedade, favorecendo o compromiso co desenvolvemento local
   
 • a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres
   
 • a cohesión social
   
 • a inserción de persoas en risco de exclusión social
   
 • a sostibilidade ou a aplicación dos resultados obtidos da actividade económica principalmente en función do traballo achegado e servizo ou actividade realizada polas socias e socios ou polos seus membros e, no seu caso, á fin social obxecto da entidade.

CONTACTA COA REDE EUSUMO

Edif. Admin. San Lázaro, baixo 15781
Santiago de Compostela