Subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social 2017

Obxectivo: establecer as bases reguladoras para realizar actividades de impulso e fomento do cooperativismo e a economía social, a través dos seguintes programas de axudas:

  • Programa I. Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais 
  • Programa II. Oficinas locais de fomento cooperativo.
  • Programa III. Apoio ás entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades no marco da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social

Entidades beneficiarias: 

  • As asociacións de cooperativas e de sociedades laborais para as actuacións previstas no programa I.
  • Os concellos de Galicia, a través dos órganos dunha área metropolitana, dunha mancomunidade de municipios, dun consorcio local, ou dunha agrupación dun mínimo de catro concellos que pertenzan a unha mesma zona, nos termos e para as actuacións previstas no programa II.
  • As fundacións e asociacións, as cámaras de comercio, as universidades, as organizacións profesionais, empresariais e sindicais e outras entidades sen ánimo de lucro

Pode consultar a Orde completa aquí.

Descargue o folleto da axuda aquí.

 

Mércores, 15 February, 2017 - 10:00

Compartir