Edición VI: CONVOCATORIA PECHADA

O obxectivo do curso é percorrer, dun xeito práctico, as pautas, os recursos e os coñecementos para abordar con éxito un proxecto empresarial de economía social.

Edición III: CONVOCATORIA PECHADA

O obxectivo do curso é dar a coñecer o concepto da RSE e todas as súas dimensións, así como a metodoloxía e ferramentas para analizar e avaliar as diferentes alternativas á hora de incorporar ou manter a RSE no modelo de negocio das entidades de economías social.

Edición IV: CONVOCATORIA PECHADA

O obxectivo fundamental deste curso é o de facilitar novos métodos de marketing e comunicación ás empresas de economía social co obxectivo de posicionar dunha forma óptima o seu proxecto e, como consecuencia, mellorar a comercialización dos seus negocios.

Edición I: CONVOCATORIA PECHADA

O obxectivo do curso é introducir ao alumnado no proceso de internacionalización e facilitarlles a toma de decisións estratéxicas.

Os distintos módulos están orientados a dar a coñecer os conceptos básicos, a importancia do plan de internacionalización, da adaptación do produto ao novo mercado e a xestión operativa para poder levar a cabo a exportación.