Este curso quere introducir ao alumnado nas características dos  procesos de internacionalización e nas decisións fundamentais asociadas a eles.

Por iso percórrense distintos módulos orientados a dar a coñecer, por exemplo, a importancia do plan de internacionalización como ferramenta necesaria para o inicio da actividade internacional dunha entidade de economía social; percorrer os aspectos máis singulares de operativa internacional, tales como os referentes á loxística ou á definición do prezio de exportación; ou ás posibilidades de consorciados conxuntos de internacionalización como forma de intercooperar en mercados estranxeiros.

Este curso pretende dotar ao alumnado das competencias necesarias para impulsar a creatividade e impulsar proxectos de I+D+i.

Neste módulo combínanse coñecemento e ferramentas encamiñadas a mellorar a capacidade das organizacións de economía social, facendo da I+D+i un recurso para impulsar os seus proxectos e afianzarse no mercado.

Curso orientado a facilitar novos métodos de mercadotecnia e comunicación ás empresas de economía social co obxectivo de posicionar dunha forma óptima o seu proxecto e como consecuencia mellorar a comercialización dos seus negocios.

Este curso recolle diversos módulos que percorren dunha forma práctica as pautas, os recursos e os coñecementos necesarios para abordar con éxito un proxecto empresarial de economía social.