Edición 2: CONVOCATORIA PECHADA

  • Data: Do 5 ao 30 de marzo

Edición 3: CONVOCATORIA ABERTA

  • Do 2 ao 27 de abril

Inscricións: eusumo.emprego@xunta.gal 

Este curso recolle diversos módulos que percorren dunha forma práctica as pautas, os recursos e os coñecementos necesarios para abordar con éxito un proxecto empresarial de economía social.

Edición 2: CONVOCATORIA ABERTA

  • Do 5 ao 30 marzo

Máis información: info@eusumo.gal 

O obxectivo fundamental deste curso é dar a coñecer o concepto da RSE e todas as súas dimensións, así como a metodoloxía e as ferramentas para analizar e avaliar as diferentes alternativas á hora de incorporar ou manter a RSE no modelo de negocio das entidades de economía social.

Edición 1: CONVOCATORIA PECHADA

  • Do 1 ao 27 de marzo

Edición 2: CONVOCATORIA ABERTA

  • Do 5 ao 30 marzo

Máis información: info@eusumo.gal 

O obxectivo fundamental deste curso é dar a coñecer o concepto da RSE e todas as súas dimensións, así como a metodoloxía e as ferramentas para analizar e avaliar as diferentes alternativas á hora de incorporar ou manter a RSE no modelo de negocio das entidades de economía social.

Edición 1: CONVOCATORIA PECHADA

  • Data: Do 1 ao 28 de marzo

Edición 2: CONVOCATORIA PECHADA

  • Data: Do 5 ao 30 de marzo

Edición 3: CONVOCATORIA ABERTA

  • Do 2 ao 27 de abril

Inscricións: eusumo.emprego@xunta.gal 

Este curso recolle diversos módulos que percorren dunha forma práctica as pautas, os recursos e os coñecementos necesarios para abordar con éxito un proxecto empresarial de economía social.