Publicadas as bases reguladoras das axudas ao emprendemento para o 2024

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade publica as bases reguladoras das axudas para apoiar iniciativas de emprendemento para a anualidade 2024.

Cal é a finalidade destas axudas?

A finalidade é facilitar as iniciativas de emprendemento, contribuíndo ao incremento da súa actividade económica e á súa competitividade e, en definitiva, mantendo empregos de calidade, a través do apoio ao financiamento do investimento realizado e pagado entre o 30 de setembro de 2023 e a data da presentación da solicitude.

Quen pode solicitar estas axudas?

 1. Persoas traballadoras autónomas
 2. Mutualistas
 3. Pequenas e medianas empresas
 4. Cooperativas
 5. Sociedades laborais
 6. Empresas de inserción
 7. Centros especiais de emprego

Cales son os conceptos subvencionables?

 1. Equipamento informático
 2. Activos intanxibles: activos que non teñen unha materialización física ou financeira
 3. Investimentos en eficiencia enerxética
 4. Adquisición de bens de equipamento e mobiliario
 5. Reforma e habilitación das instalacións do local de negocio
 6. Gastos notariais e/ou rexistrais
 7. Gastos de alugamento de inmobles para a realización da actividade
 8. A adquisición de activos pertencentes a un establecemento ou de bens de equipo de segunda man

Ata cando se pode presentar as solicitudes?

O prazo de presentación de solicitudes comezará o 12 de febreiro e finalizará o 28 de xuño de 2024.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Recorda consultar a orde completa antes de facer a solicitude.

 

Martes, 6 February, 2024 - 17:30

Compartir