LOADING

Asesoría Virtual

A través da área Cooperativismo e Economía Social da páxina web da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade (https://empregoeigualdade.xunta.gal/portada) podes acceder ás asesorías virtuais onde atoparás información sobre os procedementos administrativos relacionados co Rexistro de Cooperativas de Galicia, o Rexistro de Sociedades Laborais de Galicia e o Rexistro de Centros Especiais de Emprego de Galicia.

Asesoría virtual cooperativas

Asesoría virtual sociedades laborais

Asesoría virtual centros especiais de emprego

 

 

CONTACTA COA REDE EUSUMO

Edif. Admin. San Lázaro, baixo 15781
Santiago de Compostela