Guía "Mellorar a igualdade nas pequenas empresas de economía social"

A Universidade de Santiago de Compostela, no marco do proxecto "Mulleres e Economía Social Galega - ECOLILA 2020" e no programa de actuación do 2020 da Rede Eusumo, presenta a guía

Mellorar a igualdade nas pequenas empresas de economía social

Esta guía (descargar PDF), parte do importante papel que a economía social pode xogar como panca de cambio na nosa sociedade para contribuír á igualdade efectiva. 

Nela, ademais de identificar o marco teórico e normativo no que se sustentan os plans de igualdade e os conceptos clave para axudar a entender esta materia, recóllese de forma clara e sinxela o procedemento de elaboración dun plan de igualdade e os seus contidos. 

 

Martes, 23 February, 2021 - 17:30

Compartir