LOADING

Documentos formativos

A Solución cooperativa: Adiántate ao Futuro

Este manual está dirixido as persoas estudantes que están en disposición de levar a cabo a súa idea empresarial. A través deste documento  poderán coñecer as vantaxes de emprender baixo a fórmula cooperativa.

Os capítulos integrados neste manual son os seguintes:
•    Como é o noso mundo?
•    Por que emprender?
•    Que é unha cooperativa?
•    Que aporta a cooperativa como modelo empresarial?
•    Como traballar a túa proposta de valor?
•    Como te podemos axudar?

Galician

A cooperativa: unha empresa 10

A cooperativa:unha empresa 10, é unha guía de fácil lectura que ten como obxectivo animar a emprender e facelo de xeito cooperativo á vez que comézase a informar aos emprendedores sobre as principais aspectos que caracterizan ás cooperativas. Esta guía está composta polos seguintes capítulos:
•    Razóns para emprender: Animando ao emprendedor a buscar o autoemprego.
•    Motivos para apostar por unha cooperativa: Fomentando o autoemprego cooperativo.

Galician

Coñece a fórmula cooperativa: Características e particularidades

Este manual fai un percorrido polas características que rexen ás cooperativas, tratando de maneira específica cada un dos seus aspectos:

•    AS COOPERATIVAS

•    AS PERSOAS QUE A FORMAN

•    OS SEUS ÓRGANOS SOCIAIS

•    O SEU RÉXIME ECONÓMICO

•    A SÚA CONSTITUCIÓN

•    AS MEDIDAS DE APOIO

Descargue o manual Coñece a fórmula cooperativa: Características e particularidades

 

Galician