LOADING

Documentos formativos

Coñece os centros especiais de emprego

Coñece os centros especiais de emprego: Características e particularidades

•    Centros especiais de emprego

•    Requisitos que deben cumprir

•    Creación

•    Centros especiais de emprego sen ánimo de lucro

•    Obrigas dos centros especiais de emprego

•    As medidas de apoio

•    Enderezos de utilidade

Descargue o manual: Coñece os centros especiais de emprego: Características e particularidades

 

"Nova edición" Coñece a fórmula cooperativa

Este manual fai un percorrido polas características que rexen ás cooperativas, tratando de maneira específica cada un dos seus aspectos:

•    AS COOPERATIVAS

•    AS PERSOAS QUE A FORMAN

•    OS SEUS ÓRGANOS SOCIAIS

•    O SEU RÉXIME ECONÓMICO

•    A SÚA CONSTITUCIÓN

•    AS MEDIDAS DE APOIO

Descargue o manual Coñece a fórmula cooperativa: Características e particularidades

Páginas