LOADING

Documentos formativos

Guía "Mellorar a igualdade nas pequenas empresas de economía social"

A Universidade de Santiago de Compostela, no marco do proxecto "Mulleres e Economía Social Galega - ECOLILA 2020" e no programa de actuación do 2020 da Rede Eusumo, presenta a guía

Mellorar a igualdade nas pequenas empresas de economía social

Esta guía (descargar PDF), parte do importante papel que a economía social pode xogar como panca de cambio na nosa sociedade para contribuír á igualdade efectiva. 

Galician

Páxinas

CONTACTA COA REDE EUSUMO

Edif. Admin. San Lázaro, baixo 15781
Santiago de Compostela