Autodiagnose do perfil emprendedor cooperativo: Teño eu capacidades, actitudes e aptitudes para ser emprendedor cooperativo?

A continuación presentamos un test que nos permite analizar as nosas capacidades, actitudes e aptitudes emprendedoras cooperativas.

Para cada unha das preguntas, elixe unha das seguintes respostas:
A = Si / En total acordo
B = Bastante / A miúdo
C = Algo / Algunha vez
D = Non / En absoluto

Descargue o TEST aquí

 

 

 

Mércores, 13 April, 2016 - 11:00

Compartir