A Consellería de Economía, Emprego e Industria ten creado un portal informativo sobre o coronavirus en Galicia

A Consellería de Economía, Emprego e Industria a través desta portal achega información sobre a actividade económica e laboral en Galicia na actual situación do coronavirus, con especial atención aos diferentes programas de axudas aprobados e as medidas en materia de emprego e seguridade e saúde laboral.

Martes, 31 March, 2020 - 17:00

Compartir